ในช่องแรก ถ้าต้องการเลือกครั้งละหลายรายการ ให้กดปุ่ม ctrl ค้างไว้ แล้วคลิก