สรุปการใช้งาน SVN เบื้องต้น

    10/11/2554     วัชรเมธน์ ชิษณุคุปต์ ศรีเนธิโรทัย     Comments

บทความนี้เป็นบทความย้ำหัวตะปูอีกที เพื่อให้ท่านมองเห็นภาพรวมของการใช้งาน SVN

ติดตั้ง visualSVN และการตั้งค่า

    08/11/2554     วัชรเมธน์ ชิษณุคุปต์ ศรีเนธิโรทัย     Comments

ผมเขียน 3 บทความนั้นขึ้นมาเพื่อเป็นการปูพื้นและให้เห็นความสำคัญของการใช้งาน SVN ควบคุมซอร์สโค้ด หนึ่งใน 3 บทความนั้น ผมได้กล่าวไว้แล้วว่า การใช้งาน SVN จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือส่วน SVN Server และ SVN Client
SVN Server ที่นิยมใช้กับวินโดวคือ visualSVN วันนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งและการกำหนดค่าการใช้งาน

ดูแลซอร์สโค้ด PHP ด้วย SVN

    03/11/2554     วัชรเมธน์ ชิษณุคุปต์ ศรีเนธิโรทัย     Comments

ผมเขียนบทความนี้ขึ้นมา เพื่อให้ท่านๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการซอร์สโค้ดด้วย SVN