Tag: ruler

Firefox MeasureIt วัดได้ทุกขนาด

MeasureIt คือปลักอินของไฟฟ้อก สำหรับเป็นไม้บรรทัดวัดขนาดสิ่งต่างๆบนหน้าเว็บ หรือจะวัดระยะห่าง ความกว้าง ก็ได้ วัดไม่ได้อย่างเดียวคือไว้วัดใจ

picpick โปรแกรมที่เว็บโปรแกรมเมอร์ต้องมีไว้ติดเครื่อง

picpick เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่คนทำเว็บน่าจะมีไว้ติดเครื่อง

1 หน้า1