PHP floor() ปัดเศษลง

    30/01/2553     วัชรเมธน์ ชิษณุคุปต์ ศรีเนธิโรทัย     Comments

เมื่อก่อนนี้ ถ้าท่านสังเกตบทความที่ผมเขียน ท่านจะเห็นว่าผมจะไม่ค่อยนิยมเขียนคำสั่งที่เป็นพื้นฐาน แต่มาเมื่อวานผมคิดคำสั่ง ของ php สำหรับปัดเศษไม่ออก จนต้องหาเอาจากเว็บเพื่อนบ้าน