Tag: แต่งธีมsmf

แต่งธีมSMF ตอน 2 วิธีอัพเกรดSMF

บอร์ดของ select2web.com ในปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 2.0 RC-1-1 อย่างที่เคยเกริ่นนำไปแล้วในบทความก่อนหน้า
แต่ในปัจจุบัน smf ได้พัฒนาเวอร์ชั่นล่าสุดคือ 2.0.1 ผมต้องการอัพเกรดเวอร์ชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันต้องทำอย่างไร?

1 หน้า1