เริ่มต้นมาลองพิมพ์ดู จะพิมพ์อะไรในช่องเท็กบ้อกไม่ได้ เพราะมันเป็น readonly ทีนี้ลองคลิกปุ่ม Remove Attr แล้วลองพิมพ์ใหม่